Bởi {0}
logo
Shanghai Tongjie Printing Production Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Quảng Cáo Inflatable; UV in ấn dấu hiệu Hội Đồng Quản trị, hiển thị đứng, Cờ biểu ngữ; dán, lều
Thứ tự xếp hạng2 bán chạy nhất trong Bảng quảng cáoFull customizationMulti-Language capability: Annual export US $5,182,678Years in industry(4)